Alexei – University of Copenhagen

Dansk > Deltagere > Alexei

Alexei Tsinovoi er Ph.d-studerende ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han har en bachelor fra Hebrew University of Jerusalem og en kandidat fra CBS (DK). Alexeis forskning fokuserer på billeders rolle i konstitueringen af politiske identiteter, samt den visuelle artikulering og disartikulering af sikkerhedstrusler. Gennem casestudier fra konfliktområder i Mellemøsten og Østeuropa, lægges der i projektet særligt vægt på sociale mediers rolle i visuel mediering af international politik. De muliggør nye former for diplomatisk engagement hvor nationale identiteter og interesser udtrykkes og behandles visuelt både af statens elite og offentligheden.