Simone Molin Friis – University of Copenhagen

Dansk > Deltagere > Simone

Simone Molin Friis

Simone Molin Friis er Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Simones projekt undersøger relationen mellem politisk vold, visuel politik og magt med fokus på Krigen mod Islamisk Stat. Mere specifikt beskæftiger Simones projekt sig med følgende temaer:

1) BILLEDER OG SIKKERHED: Hvilken rolle spiller visuelle repræsentationer af vold og terror i sikkerhedspolitiske debatter og for offentlighedens forståelse af trusler og farer?

2) SPETAKULÆR VOLD SOM STRATEGI: Hvordan mobiliserer militante grupper såsom Islamisk Stat iscenesat og spektakulær vold som politisk strategi? (særlig fokus på henrettelsesvideoer)

3) VOLD, MEDIER OG (U)SYNLIGHED: Hvordan bliver vold og terror synliggjort eller usynliggjort i den offentlige sfære? Hvordan ændrer nye medier fremstillingen af vold og terror? 

Simone har skrevet en artikel om Islamisk Stats halshugningsvideoers betydning for amerikansk og britisk sikkerhedspolitik (publiceret i International Affairs) og en artikel om Islamisk Stats brug af iscenesat vold som politisk praksis (publiceret i European Journal of International Relations). Hun har også bidraget til en bog om Islamisk Stat og al-Qaeda fra Dansk Institut for International Studier (Splittelsen i global jihad - kampen mellem IS og al-Qaeda).

For mere information, se: https://polsci.ku.dk/ansatte/PHD/?pure=da/persons/373644

Twitter https://twitter.com/FriisSimone

Kontakt: smf@ifs.ku.dk