Coronavirus Information på dansk / Information in English

Nyheder – University of Copenhagen

Dansk > Nyheder > Nyheder

Samlemappe: News

Alle nyheder fra jer samles i denne mappe - hvis man altså ønsker at udsende nyheder. Nyhederne kan herefter indgå i både en lokal og global nyhedsliste afhængig af parametrene defineret for hvert enkelt nyhed.