Foredrag om køn, stilhed og billeder: en ny vej frem for feministiske sikkerhedsstudier – University of Copenhagen

Dansk > Nyheder > Nyheder > Foredrag om køn, stilh...

26. februar 2019

Foredrag om køn, stilhed og billeder: en ny vej frem for feministiske sikkerhedsstudier

Et hovefokus for feministiske sikkerhedsstudier har været at henlede opmærksomheden på kønnede sikkerhedsproblemer, der er vanskelige at italesætte. At tale om ens usikkerhed kan skabe opmærksomhed omkring de trusler, man står overfor. Dette skaber et ”Silent Security Dilemma”, hvor selve det at tale forværre en allerede usikker situation. Samtidig, hvis sikkerhedsproblemerne forbliver uudtalte, kan det være svært for udenforstående, det være sig lokale myndigheder, det internationale samfund eller forskere og studerende, at anerkende dem. Derfor er stilhed, eller tavshed, politisk og analytisk vigtigt, men det er også udfordrende at teoretisere. Denne begivenhed tilbyder en aktuel diskussion om udfordringerne ved at teoretisere over stilhed og sikkerhed, køn og agentur.

Professor Jane L. Parpart vil tale ud fra den nyudgivne bog, redigeret af hende selv og Swati Parashar: Rethinking Silence, Voice and Agency in Contested Gendered Terrains (Routledge 2019); Ph.D. studerende Dean Cooper-Cunningham vil tale om hans arbejde med billeder og sikkerhedsliggørelse af LGBT-rettigheder i Rusland. Professor Lene Hansen vil moderer og tale om hvordan hun har arbejdet med tavshed og sikkerhed i hendes kapitel i Rethinking Silence, Voice and Agency in Contested Gendered Terrains.

 Læs mere om eventet her (på engelsk)