Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om projektet – University of Copenhagen

Dansk > Om projektet

Om projektet

Billeder har betydning for, hvad der udvikler sig til sikkerhedsproblemer. Billeder kan afføde internationale kriser, skade landes omdømme og skabe folkelig opbakning til udenrigspolitiske tiltag. Det visuelles udløsende effekt er blevet illustreret af den danske Muhammedkrise, Abu Ghraib-skandalen samt fotografierne af de syriske ofre for kemiske våben fra sommeren 2013. Billeder kan dokumentere mishandling, fremprovokere voldsomme reaktioner og cirkulere hurtigt til publikummer, som de ikke oprindeligt var tiltænkt. Visuelt diplomati og billedhåndtering er derfor centralt for regeringer, internationale institutioner og NGO’er.

Billeders potentiale for at ”tale sikkerhed” er forbundet med deres evne til at levere hurtige, kraftfulde og følelsesfulde beskeder. At se mennesker brændt og lynchet, som på fotografierne af de amerikanske ’contractors’ i Fallujah i 2004, er en anden oplevelse end at læse om det. De følelsesmæssige reaktioner kan samtidig forstærke den fornemmelse af påtrængende nødvendighed, som gør det til ’sikkerhed’.

Men billeder har behov for fortolkning, før de kan fortælle os hvilken politik, der bør iværksættes. Et billedes ”sikkerhedspolitiske besked” skal kort fortalt behandles politisk. Dette bliver i særdeleshed tydeligt, når billeder cirkulerer på tværs af landegrænser og kontekster. Forskellige publikummer opfatter ikke nødvendigvis symboler, individer eller kompositioner på samme måde, hvilket øger muligheden for, at billeder aflæses forskelligt.

Images and International Security er et fire-årigt projekt finansieret af Det Frie Forskningsråd. Projektets målsætning er at bidrage med teoretiske og empiriske indsigter i, hvorfor og hvordan billeder påvirker internationale relationer. Projektet er opdelt i tre underprojekter, der forklares yderligere gennem linkene i højre side af skærmen.