Underprojekt 1: Følelser og militær konflikt – University of Copenhagen

Dansk > Om projektet > Underprojekt 1

Underprojekt 1: Følelser og militær konflikt

Forskningsprojekt 1 undersøger hvordan regeringer behandler den politiske betydning af billeder af mennesker under militær konflikt.

I modsætning til forskningen i CNN-effekten, er vores fokus ikoniske billeder og hvorvidt der påberåbes forskellige former for emotionalitet når regeringer behandler de sikkerhedsmæssige implikationer af billeder.

Teoretisk udforsker dette underprojekt  endvidere den klassiske politisk teori-debat om farerne ved politik der føres på baggrund af følelsesladede billeder og retorik.

Vi forventer at anvende billederne fra de følgende cases: de bosniske fanger i 1992, Saddam Husseins tilfangetagelse, de forkullede ’contractors’ i Fallujah, Abu Ghraib, den døende iranske aktivist Neda Agha-Soltan, drabet på Gadaffi,  samt præsident Obama og udenrigsminister Hillary Clinton der følger missionen for at fange Osama bin Laden, fra det Hvide Hus’ Situation Room.