Underprojekt 2: Diplomati og billedekriser – University of Copenhagen

Dansk > Om projektet > Underprojekt 2

Underprojekt 2: Diplomati og billedkriser

Forskningsprojekt 2 undersøger hvordan regeringer og diplomater håndterer kriser fremkaldt af billeder. Som Muhammedkrisen viste, spiller den diplomatiske interaktion ofte en afgørende rolle i eskalationen af en konflikt. Endvidere er det ofte diplomater, der har ansvaret for at normalisere relationerne mellem de involverede parter, efter en krise har fortonet sig fra forsiderne. Teoretisk vil dette projekt koble forskning indenfor sikkerhed og diplomati med diskursanalyse og praksisteori.

Det første casestudie, der præsenteres, omhandler kunstværket 'Entropa' som blev bestilt af det tjekkiske EU-formandsskab i 2009. Entropa indeholdt afbildninger af EU-medlemslandene, men forårsagede en diplomatisk krise, da Bulgarien forlangte at få ”deres” repræsentation fjernet fra kunstværket.