Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om vores billeder – University of Copenhagen

Dansk > Om vores billeder

Om vores billeder

Det er vores målsætning, at billederne på denne hjemmeside fortæller en historie, der relaterer til de temaer, som Images and International Security beskæftiger sig med. I nogle tilfælde har vi selv været involveret i billedernes produktion, i andre ikke. På denne side ønsker vi at takke og kreditere kunstnerne, anerkende deres ophavsret samt kort redegøre for valget af de enkelte billeder. Da vores grundlæggende antagelse er, at billeder ikke "taler" af sig selv, vil vi her forklare, hvorfor de talte til os.