Pedro Lujan – University of Copenhagen

Dansk > Om vores billeder > Pedro Lujan 2

Maleri af Pedro Lujan, “Galapogos”, akryl og bladguld på lærred

Miljøtruslen er blevet et fremtrædende ikke-militært sikkerhedsanliggende på den globale dagsorden. Politikere kæmper om hvem, der er ansvarlige for klimaforandringerne samt hvilke politiske tiltag, der kan imødegå dem. Billeder spiller en afgørende rolle i fremstillingen af klimaforandringer for offentligheden. Vi betragter Pedro Lujans maleri "Galapagos" som en kunstnerisk gengivelse af et hav, der som følge af stigende havtemperaturer eller forsuring kunne stå overfor betydelige ændringer, såfremt der ikke gennemføres internationale tiltag.